מספר טלפון


8417960 - 04 אהרון ורבובסקי
8417962 - 04 כהן ניר) משה וחנה)
8417964 - 04 עמרם מוטי ואורלי
8417965 - 04 הרדוף שאול
8417966 - 04 אליאס יהודית וזולטן
8417968 - 04 גרין יונתן וחיה