מספר טלפון


8417973 - 04 עד שבע בע"מ שבע
8417974 - 04 ספיר יעקב
8417976 - 04 ציפי דריז
8417977 - 04 סטרגת בע"מ
8417979 - 04 סלע שרה