מספר טלפון


8417980 - 04 אלבז דוד
8417981 - 04 רוטהולץ מרדכי
8417982 - 04 יוסף גודביץ
8417983 - 04 (פקס) שהם ציוד סחר בע"מ
8417984 - 04 קושניר רעיסה
8417985 - 04 טרוצקי גילה ושמואל
8417986 - 04 רוני שמריהו
8417988 - 04 פאוקמן לאה