מספר טלפון


8421110 - 04 לוצי עליזה ואריה
8421111 - 04 חברת ביפ איי קול
8421112 - 04 מוסך פחחות רכב
8421112 - 04 אבו רחמה פחחות רכב
8421115 - 04 מארס נציגויות בינלאומיות בע"מ
8421117 - 04 אריה ועפרה קרייזל
8421119 - 04 ברגמן יעקב ועדנה