מספר טלפון


8421180 - 04 דידי יגאל ודפנה
8421181 - 04 החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ
8421181 - 04 החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בעמ
8421182 - 04 חברה כלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ
8421182 - 04 חברה כלכלית
8421184 - 04 רשתון 0002 (7891) בע"מ
8421187 - 04 פריימק ארקדי
8421189 - 04 כהנא פיקו וצילה