מספר טלפון


8421210 - 04 קוסטנקו אלכסנדר
8421211 - 04 עזרא רינת וחיים
8421212 - 04 הסטריאו של צביקה נימובה צבי
8421213 - 04 הלל שלטים פרידה פרידה הלל
8421214 - 04 פרידמן שרה