מספר טלפון


8421222 - 04 דיגיטל סרוויס שרותים לבית בע"מ מוקד לבנים
8421223 - 04 נועה וציון בן עקון
8421225 - 04 שיש סוניה אבורומי סולימאן
8421227 - 04 גביש ד"ר ישראל וזהבה