מספר טלפון


8421231 - 04 בית הכנסת מיזוג גלויות שרמן יעקב ובק שמואל
8421232 - 04 סימה וסימון איתן
8421233 - 04 פרץ ניסים
8421234 - 04 שלום ענת ויעקב
8421235 - 04 ברגר אודט ורמי