מספר טלפון


8421240 - 04 מוניטקס בע"מ
8421245 - 04 א ר מיכאלי בע"מ
8421248 - 04 (פקס) שיש גזית שפרינגר עמנואל
8421249 - 04 דוידוב אלה