מספר טלפון


8421273 - 04 פקס) צמרת) מוסך ושירותי רכב
8421273 - 04 (פקס) צמרת מוסך ושירותי רכב
8421274 - 04 מנצר משה
8421275 - 04 עמנואל בונה אליעזר בן יוסף