מספר טלפון


8421280 - 04 קט רב
8421281 - 04 סאבווי
8421281 - 04 מרדכי חוצות המפרץ צומת וולקן סאבווי סולומונוב
8421281 - 04 מרדכי'סאבווי סולומונוב מרדכי חוצות המפרץ צומת וולק סולומונוב
8421282 - 04 הקו שלי מספרה אלבז אבי
8421283 - 04 כ נגמי ובניו בע"מ חב' לבנין ותעשיה
8421287 - 04 חזי בנק קרמיקה בע"מ
8421288 - 04 חזי בנק קרמיקה בע"מ