מספר טלפון


8421290 - 04 חזי בנק קרמיקה בע"מ
8421292 - 04 יעקב לוי
8421294 - 04 (פקס) איגוד ערים
8421298 - 04 פרז תמר