מספר טלפון


8421302 - 04 ורנו השקעות בע"מ
8421303 - 04 ורנו השקעות בע"מ
8421304 - 04 בית קפה אלכסנדר
8421304 - 04 אלכסנדר קפה
8421306 - 04 בורשטיין אנה
8421307 - 04 'פקס'