מספר טלפון


8421332 - 04 מחוונים גולדשמידט שמואל
8421333 - 04 (פקס) יורוקום שיווק (6891) בע"מ ציוד משרדי
8421334 - 04 (פקס) מוסך המכון בע"מ מכון לבדיקת רכב כהן יוסף
8421335 - 04 טלפקס ח ח מ חשמל רכב שוסטרמן חיים יפים
8421337 - 04 אוסביאטצוב סיומה
8421338 - 04 פרסקיב מריאנה
8421339 - 04 בלוך מירה