מספר טלפון


8421340 - 04 לונדון דב
8421341 - 04 בגלצקי אברהם ומרים
8421342 - 04 קל בם חיפה קבלנים לעבודות מתכת מומחים לעבודות ריתוך תד 7
8421343 - 04 דונייץ עודד ודליה
8421345 - 04 דאדא נשיך
8421349 - 04 רבינוביץ אהרון