מספר טלפון


8421351 - 04 התקנות ומסחר בע"מ שטיין ליאון אשד אשף
8421354 - 04 מורי שאול ורחל
8421355 - 04 (פקס) אגף הקריות
8421357 - 04 משה קלמנוביץ
8421358 - 04 מקור הנירוסטה לישראל (0991) בע"מ