מספר טלפון


8421380 - 04 דקס יבוא ושיווק רהיטים בע"מ
8421381 - 04 המפרץ גבאי אריה ויצחק מזרחי
8421381 - 04 המפרץ בית ספר לנהיגה גבאי אריה ומזרחי יצחק
8421382 - 04 תעשיות תכנה בע"מ אלמוג
8421383 - 04 ג'רוס את סליבא חלקי חילוף לרכב
8421384 - 04 (פקס) ג'רוס את סליבא חלקי חילוף לרכב
8421388 - 04 לוין גיל ושרון