מספר טלפון


8421401 - 04 (פקס) ספיד קאר חיפה בע"מ
8421403 - 04 מרסקו פלד מרים
8421404 - 04 גיא דהן
8421406 - 04 שפוצניק שמעון