מספר טלפון


8421472 - 04 חוצות המפרץ החרושת צומת וולקן
8421473 - 04 מפרץ חיפה
8421474 - 04 כרמלי ירון
8421475 - 04 כרמלי ירון
8421477 - 04 אליעזר דשנים פ סולל בונה אלקון