מספר טלפון


8421502 - 04 שפייר בלה לפיצקי אליזבטה
8421504 - 04 טאלר יוסי ומיכל
8421508 - 04 יחיאל תמיר