מספר טלפון


8421511 - 04 ריש יואל ונחמה
8421513 - 04 כהן רחל
8421514 - 04 מזרחי יעקב
8421515 - 04 הולדנגרבר בילי ושי
8421516 - 04 שמעון דהן
8421517 - 04 שריון יצחק ובלה
8421518 - 04 סיסו יוסי
8421519 - 04 ויצמן אסתר ואלי