מספר טלפון


8421532 - 04 פקס) מגופים) מכירות מגופים
8421536 - 04 פיטרמן איציק וזיוה
8421537 - 04 אשור שרה ואריה