מספר טלפון


8421550 - 04 מישל יפה ושלמה
8421551 - 04 שקד גלית ודוד
8421552 - 04 ואקנין דוד
8421554 - 04 בכובסקי נלי
8421555 - 04 ירון לורט ואמיל
8421556 - 04 לוי שושנה ושמואל