מספר טלפון


8421570 - 04 (פקס) יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ
8421576 - 04 (פקס) יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ
8421578 - 04 פורת עוזי וליאת