מספר טלפון


8421583 - 04 מפעלי חמצן וארגון הע"מ
8421584 - 04 קר בע"מ בהרב יקותיאל מש