מספר טלפון


8421602 - 04 שריון שני
8421605 - 04 סיון קדוש ריקי רהיטי
8421607 - 04 בית קפה אלכסנדר
8421607 - 04 אלכסנדר קפה
8421608 - 04 אסתר כהן