מספר טלפון


8421613 - 04 נחום הרב ריינס סגל
8421616 - 04 שרותי צמיגים למלגזות בע"מ
8421619 - 04 מאיר שטרן ושות שירות נייד לטרקטורים