מספר טלפון


8421633 - 04 ליסנובצקי גריגורי ופורה
8421637 - 04 זילברט צפירה ואהרון
8421639 - 04 קופרמן ורדה וחיים