מספר טלפון


8421640 - 04 נובק ברטה וברוך
8421642 - 04 שוורץ ינקו
8421646 - 04 מסטבוים עדנה
8421647 - 04 רוזנשטוך מרים