מספר טלפון


8421665 - 04 מנחם וסילביה ורטנשטיין
8421666 - 04 ורטנשטיין מנחם וסלביה