מספר טלפון


8421673 - 04 אחים יצחק חברה לעבודות עפר בע"מ
8421674 - 04 זך גד
8421675 - 04 שרותי נפט בע"מ
8421676 - 04 חוסן ניהול סיכונים ויועצים בע"מ
8421677 - 04 פייגן סמיון
8421679 - 04 פלוטקין ובניו בע"מ "ויטה"