מספר טלפון


8421680 - 04 המשביר
8421681 - 04 פלוטקין ובניו בע"מ "ויטה"
8421682 - 04 המשביר
8421683 - 04 פייגלמן לאוניד
8421684 - 04 שינדרוף שולמית
8421685 - 04 כהן פרץ
8421689 - 04 צבי טל