מספר טלפון


8421695 - 04 קרן כרפיס דוד שרותי תברואה 4991 בע"מ
8421697 - 04 פוסטול ירחמיאל
8421698 - 04 עובד איילה ואייל