מספר טלפון


8421717 - 04 (פקס) אגודת צער בעלי חיים 25
8421718 - 04 רדיו חיפה בע"מ ד ז