מספר טלפון


8421726 - 04 מכלוף דוד ודליה
8421728 - 04 פיכמן מיכאל