מספר טלפון


8421754 - 04 פרופיליום בע"מ
8421758 - 04 חביב סאמי סנפרטס
8421759 - 04 גורר הקריה אברהם זכריה ואביבה אסי