מספר טלפון


8421761 - 04 רפפורט מירון ואיה
8421762 - 04 רודזינסקי מרקוס
8421763 - 04 גוטמן מיכאל
8421764 - 04 וינס ברדר סופי ושי
8421766 - 04 אלימלך סמי
8421767 - 04 בית קפה אלכסנדר
8421767 - 04 אלכסנדר קפה
8421767 - 04 אלכסנדר בע"מ שובל
8421769 - 04 יצחק דור