מספר טלפון


8421780 - 04 יגאל דידי
8421783 - 04 מרגוליס ולדימיר ואינה
8421784 - 04 אלבז דוד
8421785 - 04 קנטור נעמי
8421787 - 04 נודל אלכסנדר
8421788 - 04 מלכה ליאת
8421789 - 04 יחיאל יפרח