מספר טלפון


8421821 - 04 קברמן יעקב
8421827 - 04 גלי סופרסטור
8421829 - 04 פקס) מזחל) מזרחי אמנון