מספר טלפון


8421830 - 04 סולומיאניק אלכסנדר
8421832 - 04 אלימלך דוד וענת
8421835 - 04 טרדימן איסק ורוזה
8421839 - 04 ורטליב משה