מספר טלפון


8421850 - 04 בן עזרא שרה ומומי
8421853 - 04 שחם צביה ודוד
8421857 - 04 חיימוביץ גדעון וציפי