מספר טלפון


8421870 - 04 שטיחים בסנטר ב ש בע"מ
8421871 - 04 ניר ואמנדה גין אלון
8421874 - 04 קרפל רון
8421875 - 04 סבג אברהם