מספר טלפון


8421901 - 04 פנים תיירות
8421905 - 04 דובדבני שלמה
8421906 - 04 דובדבני שלמה