מספר טלפון


8421933 - 04 פוקס גיא
8421938 - 04 כרסומטל בע"מ נגרר למוביל 40
8421938 - 04 כרסומטל בע"מ עיבוד שבבי מדויק