מספר טלפון


8421941 - 04 בע"מ כוכבים במטבח ניגא
8421944 - 04 הגפני שחף ונורית
8421948 - 04 זוקין דורה
8421949 - 04 בן עזרא מרים ורפאל