מספר טלפון


8465000 - 04 דור כימיקלים בע"מ יצרני כימיקלים
8465107 - 04 דור גז דורגז בע"מ הנהלת החברה
8465107 - 04 דורגז בע"מ הנהלת החברה
8465333 - 04 צ'ק פוסט עסקים
8465355 - 04 פקס) צ'ק) פוסט עסקים
8465465 - 04 הד הקריות בע"מ בנין ההיפרכל