מספר טלפון


8469111 - 04 ויטקו כימיקלים בע"מ
8469111 - 04 ליוור ישראל בע"מ ת ד 54201
8469123 - 04 חדר מחשב
8469411 - 04 תמי מכון למחקר ולפיתוח
8469462 - 04 תמי אימי מכון למחקר ופיתוח
8469611 - 04 חיפה כימיקלים בע"מ