מספר טלפון


8471010 - 04 המפרץ (פקס) פקס) אחוזה) ככר חורב
8471111 - 04 כימוביל בע"מ
8471122 - 04 באלק כמיקלס בע"מ
8471122 - 04 מחלקת הזמנות
8471123 - 04 וסידור עבודה חניון
8471140 - 04 פקס) מחלקת) הזמנות
8471222 - 04 פלדמן נ ובנו בע"מ
8471222 - 04 נ פלדמן ובנו בע"מ
8471222 - 04 פלדמן נ ובנו בע"מ מוסך ושירות
8471515 - 04 קרית ביאליק