מספר טלפון


8474000 - 04 מרכזיה מפעל הטרומי כביש
8474333 - 04 עסקים חלוצי התעשיה חלוצי התעשיה 9
8474344 - 04 פקס) עסקים) חלוצי התעשיה חלוצי התעשיה 9
8474355 - 04 פקס) עסקים) חלוצי התעשיה חלוצי התעשיה 9
8474444 - 04 מחלקת שמאות
8474747 - 04 הלוח הבטוח בע"מ