מספר טלפון


8477210 - 04 פקס) מרפאה) מחוזית לבריאות הנפש
8477708 - 04 (פקס) מרכזיה שטראוס שווק חיפה בע"מ
8477777 - 04 מרכזיה שטראוס שווק חיפה בע"מ
8477900 - 04 מרפאה מחוזית לרפואה תעסוקתית
8477922 - 04 מרפאה מחוזית לבריאות הנפש
8477999 - 04 מעבדה מחוזית